Ručná výroba skla bola 6. decembra 2023 zaradená na prestížny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento historický okamih predstavuje uznanie unikátneho sklárskeho umu, ktorý je v Česku hlboko zakorenený a je považovaný za symbol národnej hrdosti a remeselnej dokonalosti.

História a význam Ručná výroba skla má v Českej republike dlhú tradíciu, siahajúcu až do stredoveku. České sklo je známe po celom svete pre svoju vysokú kvalitu, precíznosť a krásu, čo je výsledok storočí zdokonaľovaných techník a majstrovského remeselného umenia. Zápisom na zoznam UNESCO sa otvára nová kapitola pre slovenské sklárstvo, ktoré tak získava ďalšie medzinárodné uznanie a podporu.

Proces nominácie Nominácia bola podaná spoločne s Francúzskom, Fínskom, Maďarskom, Nemeckom a Španielskom a schválená na zasadnutí medzivládneho výboru organizácie UNESCO v Botswane. Príprava podkladov pre žiadosť bola komplexným úsilím, ktorého sa ujalo mnoho inštitúcií, vrátane Múzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou, sklárskych hutí, škôl a profesijných organizácií.

Dôsledky zápisu Zápis na zoznam UNESCO prináša nielen prestíž, ale aj záväzok vlády uchovávať a chrániť toto remeslo. Očakáva sa, že to prispeje k väčšiemu záujmu verejnosti. Ďalej to podporuje vzdelávanie a šírenie povedomia o hodnote ručne vyrobeného skla.

Budúcnosť českého sklárstva Sklárstvo je dôležitým odvetvím pre niekoľko českých regiónov a jeho zápis na zoznam UNESCO môže priniesť nové príležitosti pre rozvoj a inovácie v tomto tradičnom remesle. Je to tiež príležitosť pre mladých umelcov a remeselníkov, aby sa učili a rozvíjali sklárske techniky, ktoré boli odovzdávané generáciami.

Je to príbeh o tradícii, umení a neustálom úsilí o zachovanie jedinečného kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.